Deákvári főúti székhelyóvoda

Bemutatkozás

A Váci Deákvári Óvoda, Deákvári Főúti Székhely Tagóvoda a Deákvári főút 34. sz. alatt található, a Bölcsődével egy épületet alkotva, külön kertrésszel és 2 irányból bejárattal, lakótelepi háztömbökkel, családi házakkal körülvett területen.

Eredetileg bölcsödének épült 1981-ben, majd az épület egyik felét 1994-ben óvodává alakították át. Az épületben 3 csoportszoba van, hozzátartozó mosdóhelyiségekkel, öltözőkkel, tornaszobával. ahol 66 fő gyermeknek teremti meg a lehetőséget az értelmi -, és mozgásfejlődéshez.

Az óvodánk székhelyóvoda, melyben az intézményvezető is itt látja el a feladatkörét. Óvodánkban 6 szakképzett óvodapedagógus gondoskodik a gyermekek neveléséről, valamint 1 pedagógiai asszisztens és 3 dajka segíti munkájukat.

Nevelő-és fejlesztő munkánkat az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján, az óvoda helyi pedagógiai programja szerint végezzük. Óvodánk az alapfunkciókon túl, több más tevékenységgel is színesíti, gazdagítja a mindennapi nevelő munkát, ilyen a hagyományápolás, a természetes anyagok használata. Célunknak tekintjük a néphagyományokon alapuló népszokások értékeinek megőrzését, feladatunk a természetes anyagok használata, megszerettetése. Az óvoda felnőtt közössége munkahelyi életmódjával és munkájával pozitív mintát nyújt a környezettudatos magatartásra, az ökológiai szemléletformálásra, az egészséges életmód megalapozására, a közösségi életvitelre.

A természet megszerettetésének, a természet védelmének, a hozzá fűződő pozitív életérzés kialakításának elsődleges helyszíne a természet. Óvodai életünk szerves része: az élményszerző séta, a kirándulás. Természetjárásunk elsődleges célja: rácsodálkozás a természetre, a vidék természeti környezetére, a táj esztétikai, földrajzi, biológiai értékeire a 3-7 évesek határtalan kíváncsiságának kielégítésén, s a felfedezések apró örömein keresztül.

Számtalan lehetőség áll rendelkezésünkre környezetünkben a természet megfigyelésére, a gyűjtőmunkára minden évszakban. Óvodásaink természeti környezetben, élményszerű, felfedező jellegű játékos programokon, komplex cselekvéseken keresztül találkozhatnak a természettel, a természetvédelem fontosságával.

A természet rendje, évszakok, hónapok, az időjárás változás adja tevékenységünk keretét. Megismerkedhetnek a gyerekek csuhéból, csutkából készített játékszerekkel, próbálkozhatnak ezek elkészítésével is. Megismerkedhetnek a fonás technikájával. Együtt sütjük a mézeskalácsot, tesszük el a savanyúságot. Óvodánkban előnyben részesítjük a természetes anyagokból készült dekorációt. Ezt a csoportszobák berendezése is tükrözi.

A gyermekek gyakran barkácsolhatnak, az így elkészített tárgyakat felhasználhatják játékukban is. Fontosnak tartjuk, hogy a természetes anyagok mindig rendelkezésünkre álljanak, hogy bármikor hozzáférhessenek. Az így elkészített eszközöket, illetve összegyűjtött terményeket a gyerekek minden tevékenységükben felhasználhatják.

Kiemelten szem előtt tartjuk a néphagyományok ápolását (újévi köszöntések, farsangi alakoskodás, húsvéti locsolkodás, adventre való készülés,). Fontosnak tartjuk a múlt megismerését, de csak annyit merítünk a népszokásokból, amennyi „kis világukba” belefér. Hűek maradunk Forrai Katalin „Ének az óvodában” c. munkájához.

Figyelembe vesszük a gyerekek élményeit, tapasztalatait, amit a közvetlen környezetükből szereznek. A szülőkkel együtt játszunk, alkotunk munkadélutánok alkalmával. Megtanulnak természetes anyagokból különböző játékszereket készíteni, szívesen tevékenykednek a mézeskalács, gyümölcssaláta, savanyúság elkészítésében, valamint megismerkednek a népszokásokkal. Nagy hangsúlyt fektetünk a természet ünnepeiről való megemlékezésre – Állatok világnapja, Föld napja, a Madarak és fák napja, Víz világnapja. A gyerekekről egy évben kétszer egyéni fejlődésmérő rendszer alapján egyéni tájékoztatást adunk a szülőknek fogadóóra keretében.

Csoportjaink

Méhecske csoport

Méhecske csoport

Kiscsoport

Óvoda-pedagógusok
Bagyinszki Beáta
Utliné Keindl Szilvia
Dajka
Xénia néni
Katica csoport

Katica csoport

Középső csoport

Óvoda-pedagógusok
Forbergerné Jámbor Mónika
Matejcsokné Kovács Katalin
Koczka-Kökény Anett
Dajka
Szilvi néni
Pillangó csoport

Pillangó csoport

Nagy csoport

Óvoda-pedagógusok
Szalay Erzsébet
Homolya Zsuzsanna
Dajka
Ildikó néni

Pedagógiai asszisztens:  Varga Judit

Képek az óvodáról

 

  

Híreink

Beiratkozás

Beiratkozás

Tisztelt Szülők!   A beiratkozáshoz legyenek szívesek az alábbi dokumentumokat kitölteni, a gyermek személyes okmányait JPG vagy PDF formátumban másolni, és óvodánk email címére (deakvari.ovoda.vac@gmail.com) megküldeni.   SZÜKSÉGES: Személyes okmányok:...

Márton nap az oviban

Márton nap az oviban

Màrton nap alkalmàbòl a nagycsoportosok libàs mondòkàkkal, dalokkal, körjàtèkokkal ès dalosjàtèkokkal kèszültek. A vègèn a közèpső csoport is csatlakozott ès együtt jàtszottunk, ènekeltünk.

Megújult az ovi az őszi szünetben

Megújult az ovi az őszi szünetben

Meglepetés a gyerekeknek Az őszi szünet alatt az òvònènik különfèle ugròiskolàkkal dìszìtettèk, szìnesìtettèk az òvoda teraszàt. A szünetről visszatèrő gyerekeket nagy meglepetès vàrja az udvaron! Faültetés szűlői segítséggel Az őszi szünetben 3 db fűzfàt ültettünk el...

Fontos dátumok, események

Kapcsolat

Tagóvoda vezető: Bagyinszki Beáta

Cím: 2600 Vác, Deákvári főút 34.

E-mail cím: deakvari.ovoda.vac@gmail.com

Tel.: 06-27/ 307-741

Mobil: 06-30/870-2861

Óvodai nyitvatartás: 6.30-17.00

Fogadó órák: (előzetes egyeztetés alapján)

Intézményvezető: kedd 15.00-16.00

Intézményvezető helyettes: csütörtök 15.30-16.30

 

Tagóvoda vezető:

Bagyinszki Beáta

 

Cím:

2600 Vác, Deákvári Főút 34.

E-mail cím: 

deakvari.ovoda.vac@gmail.com

 

Tel.: 06-27/ 307-741

Hívom most!

Mobil: 06-30/870-2861

Hívom most!

Óvodai nyitvatartás:

6.30-17.00

 

Fogadó órák:

(előzetes egyeztetés alapján)

Intézményvezető:

kedd 15.00-16.00

Intézményvezető helyettes:

csütörtök 15.30-16.30